Endelig!

Det har vært en laaang og trang fødsel, men nå er byggeprosjektet vårt en realitet!

Allerede for nesten to år siden begynte vi (Lasse og jeg) prosessen med å søke kommunen om å fradele en tomt for bygging, hvilket viste seg å innebære søking om dispensasjoner for både det ene og det andre. For det første måtte vi søke om dispensasjon fra den gamle reguleringsplanen, som bl.a. bestemmer antall boliger på eksisterende tomter. Så måtte vi søke om dispensasjon fra avstander til vei, både fra Statens vegvesen angående bilveien nedenfor (fylkesveg), og fra Samferdselsetaten i forhold til gang- og sykkelveien rett ved tomten (kommunal veg). Så måtte vi søke vann og avløpsetaten om en forhåndsuttalelse i forbindelse med tilgang på vann og avløp på tomten. PUH! 😮 -Og alt dette FØR vi i det hele tatt kunne begynne å planlegge selve huset på tomten! 😛

Etter flere måneder med saksbehandling, arkiv og byråkrati, (og en oppmåler/saksbehandler som tok seg så god tid at vi slapp å betale hele gebyret for fradelingen 😉 ), var endelig tomten fradelt og godkjent for bygging!

En av våre første tegninger av hus plassert på tomt.

Så kunne vi begynne å planlegge selve byggingen, og begynte med å samle inn priser og tilbud på ting som grunnarbeid, betongarbeid og alt annet som følger med. Vi valgte Vestlandshus som leverandør av selve huset, vi fant et koselig lite hus som passer på tomten. Vi har bare gjort noen små justeringer på det, som jeg kommer tilbake til i et annet innlegg 😉

Når vi så endelig hadde fått oversikt over hva hele herligheten kommer til å koste, var det på tide å få på plass økonomien. Siden jeg sliter med leddgikten min og trenger godt og varmt hus med alt på ett plan, så flesket vi like godt til med full livsløpsstandard og universell tilgjengelighet, slik at vi kunne søke om grunnlån fra Husbanken. Og så det største spenningsmomentet, vi søkte om boligtilskudd fra Bergen Kommune. -Man kan nesten si at hele byggeprosjektet stod og falt med svaret vi skulle få fra kommunen…

Vel, etter enda noen måneder med saksbehandlinger og arkivering på kommunen, kom det svar nå i februar, og vi fikk innvilget søknaden! 😀 Når så Husbanken også innvilget søknaden om grunnlån, var det grunn til feiring! 😆

Det vi ikke hadde regnet med, var at mellomfinansieringen i selve byggetiden skulle bli et problem, (Husbanken og kommunen utbetaler først når huset er ferdig), men der overrasket DNB oss, og IKKE i positiv forstand, men det syns jeg fortjener et eget innlegg, så det kommer jeg tilbake til. Det viktigste er at det ordnet seg med mellomfinansieringen, takket være Sparebanken Vest.

Det var litt om prosessen og planleggingen, det blir en spennende tid fremover som jeg skal skrive litt om her etterhvert som prosjektet skrider frem, hehe. 😉

Del gjerne!