Jeg ville gjerne ha en egen litt mer “spissformulert” nettside, der jeg fokuserer på oppdrag som jeg tar innen portrettegning.

Du vil fremdeles finne tegning og illustrasjon her på hilton.no -men siden portrett-tegning.no fokuserer mer på bare tegnedelen av mitt arbeid, og viser den delen mer tydelig.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.